Har du behov av personlig assistans?

Har du behov av personlig assistans och redan fått beviljat assistansstöd, så kan du få hjälp via www.ekensassistans.se. Du som inte riktigt vet vad som krävs, för dig är det bara att läsa vidare. 

Personlig assistans handlar om att få hjälp i vardagen, det med vad som kallas för grundläggande behov. För att få beviljat detta, så finns krav på att du ska vara under 65 år du du söker, samt att du även ska vara  i behov av hjälp med det som kallas grundläggande behov. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill. Din funktionsnedsättning ska finnas under en längre tid för att du ska kunna få personlig assistans. Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Få hjälp av personliga assistenter

Du kan få beviljat personlig assistans via din kommun eller via Försäkringskassan. Om du får det, så har du rätt att få flera personliga assistenter som kan hjälpa dig med det du behöver ha hjälp med.

De hjälper dig med det som kallas grundläggande behov. Det kan vara att du behöver hjälp med att tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning.

Var du ska söka, det har att göra med hur mycket hjälp per vecka du behöver ha. 

22 Apr 2022