Smart med massagolv

Med massagolv menas härdplaster som härdar efter läggning. Man kan säga att det är ett samlingsnamn för flera materialtyper så som epoxi, akryl och polyuretan. I jämförelse med betonggolv så finns flera fördelar. Det är framförallt mer hygieniskt samt att det tål kemikalier och tung belastning. Sedan går det att få dessa golv med stor variation i både funktion och utseende, olika färger och så vidare. 

Epoxigolv

Ett massagolv är epoxigolv. Epoxigolv lämpar sig bra att använda som industrigolv. Det kommer utan fogar samt att golvet är mycket slitstarkt. Detta material är bra eftersom det tål tyngd från maskiner, kemikalier, samt att det är vattentåligt. Det har även en god nötningstålighet, hög UV-stabilitet, samt att det är resistent mot kemikalier. Epoxigolv går ofta att få som blankt eller matt. 

Epoxigolv görs av epixiplast. Det är då en plast som tillverkas via en kondensation av bisfenol-A, epiklorhydrin samt även någon form av diaminer. Plasten har ingen färg i sig själv, men det går att addera det om man vill att golvet ska ha en viss färg. Sedan går det även att blanda plasten på olika sätt så att det anpassas för det som den ska användas till. 

Vilket golv ska du satsa på?

Det finns ju som sagt flera olika sorters massagolv så som epoxi, akryl och polyuretan. Även vinylester. Vad du ska välja beror på var golvet ska vara och vad som ska stå på golvet och om det finns risk för spill av något. 

23 Apr 2021